Úvod Aktuality PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOST DPH

PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOST DPH

14.12.2011

Přenesení daňové povinnosti DPH od 1. 1. 2012

Režim přenesení daňové povinnosti (§§92a-92e zákona o DPH) vlastně znamená, že pokud spolu obchodují tuzemští plátci, tak se chovají podobně, jako když se dodává a nakupuje služba do a z jiného členského státu EU.

Týká se  všech, kteří dodávají a nakupují stavební práce (ne stavební materiál jako zboží), zlato, odpad a emisní povolenky.  U našich klientů to jsou tedy vlastně všichni, protože to, čemu se říká stavební práce nakupují úplně všichni.

Tedy od 1. 1. 2012 bude každá stavební firma (též elektromontážní, instalatéřská, podlahářská, malířská  atd. a pod) odlišně fakturovat plátci a neplátci DPH. Plátci, příjemci stavebních prací,  stavební firmy vystaví daňový doklad jako dosud, uvedou sazbu daně (20%), ale nevyčíslí daň (DPH=0). A inkasují cenu bez daně. Na dokladu též musí být uvedeno: Daňový doklad je vystaven v režimu přenesení daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH.

A příjemce si daň na daňový doklad vypočte a doplní a vypořádá ve svém přiznání na vstupu i na výstupu.

Ale pozor 1Dodavatel musí vědět, zdali si spotřebitel uplatní daň na vstupu, pak se použije výše uvedený režim. Když ale příjemce prohlásí (například ve smlouvě na dodávku, nebo ve speciálním prohlášení), že si daň na vstupu neuplatní, pak dostane normální daňový doklad s vyčíslenou daní a zaplatí cenu s daní.

Takto vyúčtované dodávky se nezahrnují do daňového přiznání k DPH.                                   

Ale pozor 2: Podobně, jako se při obchodování mezi zeměmi EU se na takto provedené obchody podává něco jako Souhrnné hlášení, jmenuje se to Výpis z evidence pro daňové účely. A podávají to oba, plátce který dodal i plátce který přijal a to výhradně elektronicky. Obsahuje to 5 údajů : DIČ, datum zdanitelného plnění, základ daně, rozsah plnění a předmět plnění (tj. vlastně každou vystavenou fakturu ve zjednodušené formě).

Ale pozor 3:  Zásadním problémem tohoto režimu je, že oba plátci musí mít vše vypořádané ve stejném daňovém období, tj. ve stejném  měsíci nebo  stejném čtvrtletí, pokud jsou oba měsíčními nebo  čtvrtletními plátci.