Úvod Aktuality Příprava smluv 2015 s výhledem 2016

Příprava smluv 2015 s výhledem 2016

16.01.2015

Příprava smluv 2015 s výhledem 2016

Klient ům naší účetní kanceláře  

                V příloze Vám zasíláme faktury za provedení účetních závěrek za účetní rok 2014. Tím tradičně končíme předchozí rok (a ještě Vám provedeme přiznání, samozřejmě).  V současné době připravujeme smlouvy na účetní rok  2015. V našem uvažování je další rozvoj našeho oboru. Změny pro letošní rok jsou sice mnohé, nikoli však zásadní. Naproti tomu  se počátkem roku 2016 uskuteční změny, které podstatně promění celý  náš obor činnosti. V účetnictví nadále nebude podstatné vlastní účtování a analýza ekonomických ukazatelů. Valnou část pracovní doby se každý účetní bude muset soustředit na výkaznictví DPH státu.  Nepůjde nic dodatečně opravovat, upravovat nebo měnit, každá právnická osoba bude všechny jednotlivé obraty vykazovat státu měsíčně, fyzické osoby s menším obratem pak čtvrtletně. Tržby za hotové pak bude vykazovat každý  okamžitě.  Naše firma se od počátku své činnosti zaměřila na poskytování levného, ale jakostního účetnictví. Jen několika zákazníkům s velkými obraty pak poskytujeme účetnictví takové, že vlastně nebude třeba pro rok 2016 realizovat zásadní změny. Snad jen v některých případech bude nutné zrychlit předávání dokumentů mezi námi. Pro valnou většinu našich klientů, plátců DPH, znamenají změny v roce 2016 výrazné zvýšení pracnosti a nároky na rychlost provedení účetnictví.   Vlastně se tak počátkem roku  2016 završí zásadní převrat v českém účetnictví, který nepřinesly kdysi tzv.  "nové účetní standardy". Tento převrat ve  vedení účetnictví   de fakto přinesly změny ve výkaznictví DPH počínaje povinným vedením DIČ obchodního partnera, dále  Souhrnným hlášením o vývozu do EU a Výpisy z evidence DPH s přenesenou daňovou povinností (§92a zákona o DPH).  Tyto předchozí změny jsme do cen nikdy nepromítly.  Tím už v podstatě nepůjde plátcům DPH vést účetnictví, stejně jako doposud. Tj.  tím naším dosavadním jednoduchým a levným způsobem. Což děláme pro Valnou většinu klientů. Data z evidence DPH bude nutné připravit, exportovat a přenést na finanční úřad tak, aby nevznikaly chyby v evidenci včetně DIČ a jednotlivých obratů. A to do 25. v následujícím měsíci. Finanční úřady budou provádět úplnou křížovou kontrolu obratů s DPH mezi plátci.  Takové účetnictví má administrativně daleko větší nároky, než tomu bylo doposud. Zásadním způsobem bude zvětšena pracnost a požadavky na rychlost zpracování  v období před předáním výkazů  finančnímu úřadu. To se bude muset odrazit i v ceně , která bude pro rok 2016 muset být zvýšena pro všechny plátce DPH, kterých se tyto zásadní změny týkají.  I když ještě nejsou zveřejněny všechny podstatné náležitosti, prováděcí předpisy chybí, je zásadní trend jasný. S vědomím potřeby těchto změn pro rok 2016 nechceme zbytečně do vztahů s našimi klienty zasahovat. V některých případech jsme i viděli možnost snížení ceny pro rok 2015, ale to bychom pak zase museli cenu zvyšovat. Raději bychom to v těchto případech udělali tak, že pokud tito klienti budou mít pokles obratů dlouhodobý, tak cenu pro rok 2016 nezvýšíme.  U ostatních to budeme muset udělat. A je nám jasné, že i někteří naši dosavadní klienti tlak státu neunesou a raději své podnikání zlikvidují (většinou asi přejdou do šedé ekonomické zóny.... to chápeme).  Proto vesměs všem klientům, pokud jsme se výslovně nedohodli jinak, připravíme nové smlouvy pro rok 2015 se stejnými parametry ceny, jako tomu bylo v roce předchozím. A prosíme, pokud to tak nechcete, ještě se na nás obraťte a budeme nastalou situace spolu konzultovat.  Stejně tak prosíme, abyste se na nás obrátili v těch v případech, když Vám připravované změny pro rok 2016 nejsou jasné nebo nevíte, jak na to reagovat. Zdá se, že na to máme celý rok, to je ovšem klam. Domníváme se, že někteří naši klienti na to budou muset reagovat zcela zásadním způsobem a to co nejdříve. Proto Vám píšeme touto neobvyklou formou.

   Děkujeme za pochopení. 

    V úctě       
     

                    Ing. Mojmír Pr ůša 

                    FISKUS CZ s. r. o.